Alpha Begravelse kan håndtere alle deler av en begravelse og er opptatt av av å gi tydelig informasjon om pris og gjennomføring. Ta kontakt slik at vi sammen finner den beste løsningen, som konkretiseres i et detaljert prisoverslag. Vi kjenner reglene for gravferds-stønad og er behjelpelig med å søke tilskudd fra NAV om dette ønskes. 

Under sees prisene på våre pakker "Unik begravelse", "Verdig enkelt" og "Minimum", samt en oversikt over de ulike tjenestene vi tilbyr.


 

 
 
 

Unik begravelse

Alpha Begravelse er kjent for sin evne og vilje til å tilpasse begravelsen etter spesifikke ønsker fra avdøde og pårørende. Med respekt og vidsyn skaper vi sammen et godt minne. "Unike mennesker – unike begravelser".

Vi gjennomfører både klassiske seremonier og mer spesielle opplevelser der musikk, blomster og andre virkemidler velges og settes sammen til en helhet, uavhengig av tradisjon. Annonsering er ikke inkludert. Pris på "Unik begravelse" avhenger av valgte tjenester. Ta kontakt for mer informasjon og pris.

 

Verdig enkelt

En basisbegravelse som inneholder det som skal til for en verdig og enkel begravelse. Alpha Begravelse står for tilrettelegging og gjennomføring innenfor fastsatte økonomiske rammer. Annonsering er ikke inkludert.

Fast pris fra kr 19.800,–
 


Minimum

For å imøtekomme ønske om en rimelig og forenklet begravelse, tilbyr vi "Minimum". Kontakt oss for detaljer rundt gjennomføring av dette.

Fast pris fra kr 9.500,–

 
 
 
 

TJENESTER